Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wakil Kepala Sekolah

JABATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

ismail S.Pd                          iva kris 

 WAKA SARPRAS & KETENAGAAN                            WAKA HUMAS

               KAMPUS 2                     

 

 

faqih                          rofik        

            WAKA KESISWAAN                                          WAKA KURIKULUM

 

AZRIL

        WAKA SARPRAS KAMPUS 1