Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Teknik Audio Video (TAV)

TAV

Baju Praktek siswa jurusan Teknik Audio Video

tav2

Juara 3 Lomba Kompetensi Siswa electronic Application Kab. Tegal 2018

 

 KEGIATAN PRAKTEK SISWA TEKNIK AUDIO VIDEO

tav4      tav1

tav3       

IMG 0477       

 

 

 Juara 3 Lomba Kompetensi Siswa electronic Application Kab. Tegal 2017

  

Ruang Praktek TAV